Автоматизація

Константи – заздалегідь визначені нумеровані значення, що використовуються в формульних розрахунках. Основна задача констант  –  надання механизму підстановки в математичні числення визначених значень, з можливістю одночасної зміни результату формульного числення для всіх формул, де ці константи використовуються.

Припустимо, що є певна константа c3, що одночасно використовуеться в п'яти різних формулах у якості коефіціенту. Зміна значення цієї константи призведе до одномоментної зміни результатів розрахунку всіх цих п'яти формул.

Змінювати константи можливо як через налаштування самих контролерів, так і через людино-машинний (HMI) інтерфейс, якщо відповідні правила зміни констант були передбачені налаштуваннями.

КОНТАКТИ

  • Адреса: Україна, Київ 02660,
    вул. Червоноткацька 94
  • Email: office@xcs.com.ua
  • Веб-сайт: impulse112.com
    xcs.com.ua
  • Номер: +38 044 451 87 42