Автоматизація

Основним джерелом сигналів для контролера є порт. Існують різні типи портів: бінарні (наприклад, релейного управління або «сухі контакти»), вимірювальні (наприклад, для вимірювання напруги, струму, частоти і т.д.), спеціалізовані (наприклад, зчитувачі proximity-карт системи контролю доступу або порти даних людино-машинного інтерфейса (HMI)) і віртуальні (що представляюь результати формульних числень, що проводяться математичним модулем).

Бінарні порти представляють собою порти, що фіксують один з двох станів (увімкнено/вимкнено, відкрито/закрито). Можуть бути представленими контактами з релейним управлінням, «сухими контактами» або різноманітними сигналізаторами логічних станів на периферійних пристроях. Бінарні порти з додатковим підтипом «сухий контакт» можуть окремо класифікуватися по статусу «нормально зімкнутий» или «нормально розімкнутий». Цей додатковий статус дає розуміння для контролера, яким є основний стан порта. Через «нормально зімкнутий» порт в його нормальному стані тече постійний електричний струм з напругою, що дорівнює або вище за рівень логічної одиниці.

Вимірювальні порти сигналізують про зміни станів і надають дані поточних показників сигналів, що надходять від підключених до них пристроїв, датчиків або механізмів. Дані можуть надходити як в тих самих одиницях, в яких безпосередньо відбуваються вимірювання, або ж у спеціально підготовленому вигляді, якщо така функціональність надається мікроконтролерами підключених пристроїв.

Порти можуть бути вбудованими в контролер (внутрішніми) або зовнішніми. Зовнішні порти «надаються» цифровими пристроями: безпосередньо регіональними пристроями, або периферійними датчиками, або виконавчими пристроями. Кількість зовнішніх портів, що «анонсуються» логічному контролеру, не обов'язково повинно співпадати з кількістю фізичних виводів. Частина з периферійних портів можуть бути логічними, що не передбачають реальних фізичних підключень.

Періодичність опитувань для отримання значень портів налаштовується через інтерфейс налаштування контролера окремо для кожного порта, крім бінарних. Бінарні порти опитуються контролером частіше раза на секунду (як мінімум декілька разів на секунду – кожен), тому для них налаштування часового інтервалу опитування не доступне.

КОНТАКТИ

  • Адреса: Україна, Київ 02660,
    вул. Червоноткацька 94
  • Email: office@xcs.com.ua
  • Веб-сайт: impulse112.com
    xcs.com.ua
  • Номер: +38 044 451 87 42