Автоматизація

Порти можуть бути керованими. Керуючі сигнали приходять від контролерів серії «Імпульс 112» до виконавчих пристроїв методом запису даних у відповідні регістри. В залежності від конкретного керуючого впливу, для кожного конкретного порта, регістри можуть відрізнятися. Наприклад;

· при записі позитивного числа у регістр № 1 пристрою автоматичного управління сервоприводами системи вентиляції, відбувається калібровка нульового рівня заслінок до поточник показників потенціометрів зворотнього зв'язку сервоприводів (тип регістра – тільки для запису);

· для відкриття заслінок сервоприводами з наступним утримуванням встановленої різниці тиску, у регістр № 2 одного з портів даного пристрою управління, необхідно записати будь-яке позитивне число (тип регістра – тільки для запису);

· для закриття цих самих заслінок до рівня 15%, у регістр № 4 необхідно записати число 15  –  рівень, до якого необхідно здійснити закриття, враховуючи, що процент закриття буде оцінюватися через зворотній зв'язок, відповідно до значень потенціометрів сервоприводів відносно рівня калібровки точки «нуля» (тип регістра – тільки для запису);

· для встановлення утримуваної різниці тиску, необхідно записати значення у регістр № 6 (тип регистра  – для читання/запису).

Виконавчі пристрої можуть, так само як і вимірювальні, надавати контролеру «Імпульс 112» результати вимірювань. Наприклад, згаданий вище пристрій управління сервоприводами системи вентиляції, «анонсує» контролеру три порта: порт лівого сервопривода, порт правого сервопривода і порт вимірювання тиску. Відповідно, контролеру надаються значення поточного положення заслінок зліва і справа, а також поточна різниця внутрішнього і зовнішнього тиску.

Можна окремо зазначити, що виконавчі пристрої, основна функція яких увімкнення/вимкнення релейних контактів, «анонсуються» контролеру як бінарні, значення котрих або 0, або 1.

КОНТАКТИ

  • Адреса: Україна, Київ 02660,
    вул. Червоноткацька 94
  • Email: office@xcs.com.ua
  • Веб-сайт: impulse112.com
    xcs.com.ua
  • Номер: +38 044 451 87 42