Система контролю і управління доступом

В даному розділі описується структура системи контролю та управління доступом, модулі, які входять до складу даного рішення, вказується інтерфейс програмного обміну авторизаційними даними, а також надаються робочі екрани налаштування і експлуатації системи.

Архітектура комунікацій системи контролю і управління доступом

Система контролю і управління доступом розробки і виробництва компанії « Інноваційно Технічні Рішення» (ІТР, ІТР Україна), в якості одного з центральних компонентів, має програмне забезпечення.

Програмне забезпечення СКУД є модулем системи « Імпульс-диспетчеризація », яка здійснює централізований збір даних, облік і управління засобами автоматизації.

Модуль СКУД системи «Імпульс-диспетчеризація» складається з декількох програмних компонент. 

Модуль авторизації, рольова модель і Watchdog-сервіс є постійно працюючими в оперативній пам'яті сервісами.

Watchdog-сервіс забезпечує спостереження за роботою перших двох сервісів і здійснює їх запуск, якщо аони не знаходяться в пам'яті.

Модуль авторизації забезпечує зв'язок з контролерами СКУД (а також контролерами « Імпульс 112 », якщо контролери СКУД підключені через них) по мережі IP. Обмін даними здійснюється за допомогою XML-пакетів за принципом запит - відповідь.

Модуль візуалізації інформації СКУД працює на виносному робочому місці, з якого потрібно здійснювати спостереження за проходами в режимі реального часу (наприклад, робоче місце співробітника охорони). Являє собою Web-додаток, що запускається через Web-браузер. Ця програма зв'язується з рольовою моделлю через мережу IP і здійснює обмін XML-даними.

Принцип роботи системи контролю і управління доступом

При виникненні події на одному з модулів СКД (піднесли картку, затиснули сухий контакт і т.д.), контролером СКУД - у виконанні з власним інтерфейсом або працюючим в складі контуру автоматизації під управлінням контролера серії  « Імпульс 112 », генерує XML-пакет із запитом на авторизацію проходу в сторону модуля авторизації по мережі TCP / IP. Існують режими роботи контролерів, в яких рішення про прохід буде прийнято без формальної авторизації від Модуля авторизації. В цьому випадку XML-запит буде оповіщенням про подію.

Ухвалення рішення про дозвіл проходу відбувається на основі даних про графік відвідування встановленого для конретно точки проходу щодо однієї з груп, до яких належить картка. Основним висновком з цього є те, що:

 • одна картка може відноситься до декількох груп;
 • для кожної групи може створюватися власний графік відвідування;
 • для кожної точки проходу може існувати графік відвідування окремо для кожної групи.

Зазначена фукциональність є відноситься до програмного забезпечення модуля СКУД системи « Імпульс-диспетчеризація ».

Відстеження перебування в межах периметра безпеки

Програмне забезпечення надає можливість задати периметр безпеки і віднести до нього частину необхідних проходів в даний периметр і виходів з нього. Робиться це з метою забезпечення одноразового входження в периметр по одній картці і виходу з нього. При активації даної функції, в разі, якщо картка потрапила через позначений вхід в периметр, другий раз з даною карткою ні через який інший прохід, що веде всередину периметра безпеки система не дозволить. Повторний вхід всередину периметра буде можливий тільки після того, як картка покине периметр.

Налаштування порту

Під портом розуміється кінцева нумерована точка фізичного з'єднання обладнання зчитування авторизаційних даних (наприклад, безконтактного зчитувача), сухого контакту, реле, або іншого пристрою зовнішньої взаємодії. Номер порту присвоюється при налаштуванні обладнання. Згодом (після настройки), контролер буде висилати дані, що стосуються подій на даному порту, ідентифікуючи його відповідно до заданого номеру - номер буде вказано в XML-пакеті від обладнання.

При налаштуванні номера порту, також вказується номер зони доступу, з якою взаємодіє підключене до даного порту обладнання.

Налаштування проходу

Програмне забезпечення системи контролю доступу дозволяє додавати і модифікувати проходи. Для цього необхідно вказати з якої зони доступу в яку здійснюється перехід. Зона доступу визначається номером, а також конкретним обладнанням, яке встановлене в ній (наприклад, зчитувач безконтактних карт, підключений до певного порту контролера зчитувачів).

Налаштування групи доступу

Система надає можливість налаштувати групу доступу. На даній сторінці адміністратору надається можливість для необхідної групи доступу встановити перелік проходів системи і визначити графіки відвідування для кожного проходу. Таким чином, у власника системи контролю та управління доступом є можливість контролювати графік проходу карток через необхідні проходи і відповідно до необхідного розкладу.

Створення графіка відвідувань

Програмне забезпечення системи контролю доступу дозволяє дуже гнучко формувати графік відвідувань, вказуючи в ньому проміжки часу і дні тижня, коли відвідування дозволені і коли вони заборонені. З огляду на те, що співробітник може відноситься відразу до декількох груп доступу, а для кожної точки проходу можна встановити свій графік відвідувань, адміністратор безпеки отримує практично необмежені можливості по формуванню дійсно гнучких графіків під різні потреби безпеки.

Профіль співробітника в системі контролю доступу

Профіль співробітника включає в себе дані про відділ, до якого співробітник відноситься, для нього може бути встановлений індивідуальний робочий графік, а також додані засоби ідентифікації - наприклад, безконтактні картки.

Робочий екран оператора системи контролю доступу

Оператор системи контролю та управління доступом може вибрати перелік проходів, за якими він буде стежити в режимі онлайн. У стандартному шаблоні відображення передбачено, що зліва знаходиться список останніх подій в відслідковуваних проходах, а права - велика частина - виділяється під відображення профілю співробітника, який пройшов через прохід останнім, включаючи всі необхідні дані по даному співробітнику і події.

Перегляд переліку подій за період

Програмне забезпечення дозволяє відобразити у вигляді таблиці, які події відбувалися протягом обраного періоду часу. Звіт можна генерувати як для одного конкретного співробітника, так і для всіх без винятку співробітників.

На проектах, де це необхідно, можлива адаптація звіту, що дозволяє робити вибірки за списком певних необхідних проходів з урахуванням списку певних необхідних співробітників.

Даний звіт можна сформувати для подальшої обробки в Microsoft Excel. При наповненні таблиць звіту, будуть використовуватися ті стовпці даних, які обрані галочками. Фотографії до звіту MS Excel не вставляються.

КОНТАКТИ

 • Адреса: Україна, Київ 02660,
  вул. Червоноткацька 94
 • Email: office@xcs.com.ua
 • Веб-сайт: impulse112.com
  xcs.com.ua
 • Номер: +38 044 451 87 42