Автоматизація

Контролери серії «Імпульс 112» надають механізм встановлення на портах «порогів» - начальних і кінечних значень діапазонів значень, що передаються контролеру від периферії. Пороги можуть використовуватись в двох призначеннях: для моніторингу і для автоматичного управління. Поріг – це визначений нумерований діапазон вимірюваних значень, виділений з повного діапазону (шкали) вимірювальних значень датчика на порту. Ширина порогу – це дельта вимірюваних значень від нижнього значення порога до верхнього.

Для моніторингу пороги використовуються таким чином, що уможливлює генерувати сповіщення тоді, коли значення потрапляють до порогового діапазону (в момент, коли значення заходить до визначеного діапазону, наприклад, різниця потенціалів між фазовим провідником і нейтральним потрапляє до діапазону від 180 до 200 Вольт). Сповіщення щодо події виникнення порогу буде відсилатися в момент, коли це виникнення відбулося і буде включати до складу не тільки значення вимірювання (наприклад, 190 Вольт), але й номер порогу, що виник (наприклад, поріг №2).

Контролери серії «Імпульс 112» дозволяють визначати пороги від 1 до 7.

Для бінарних типів портів, викорстовуються тільки два пороги  –  1 і 7. 1 для стану «увімкнено» та 7 – для стану «вимкнено». У разі, якщо бінарний порт по типу є «сухим контактом», то поріг 1  –  це ненормальний стан порта, 7  –  нормальний стан. Тобто, якщо «сухой контакт» є «нормально зімкнутим», в положенні, коли через такий порт тече постійний струм (контакт зімкнутий), буде активований поріг 7, якщо контакт розімкнеться, буде активований поріг 1.

В розрізі процесів автоматичного управління пороги уможливлюють прив'язування виконання тих чи інших дій по події активації одного порога на порту або одночасної активації переліку порогів на разних портах.

КОНТАКТИ

  • Адреса: Україна, Київ 02660,
    вул. Червоноткацька 94
  • Email: office@xcs.com.ua
  • Веб-сайт: impulse112.com
    xcs.com.ua
  • Номер: +38 044 451 87 42