Автоматизація

Тригер  –  це основна частина механізму автоматичного управління. В залежності від лінійки контролерів серії «Імпульс 112», виконання і складність механізму тригерів може бути різною і включати в себе абсолютно різні по складності механізми їх активації.

Тригери можливо згрупувати в профілі управління. У випадку прив'язки до профілю управління, для спрацювання тригера необхідно, щоб співпали не тільки окреслені в його налаштуваннях умови, але й був активований той профіль управління, до якого цей тригер прив'язаний. Тригери, що не прив'язані до жодного профілю, будуть зберігати працеспроможність в будь-якому випадку.

Реалізація у контролерах «Імпульс 112.3»

Контролери «Імпульс 112.3» дозволяють об'єднати у якості умов одного тригера до 5 порогових діапазонів значень портів. Об'єднання умов в рамках тригера відбувається з виконанням операції "І" (AND). Дія при активації тригера може бути або одна, або - дві, але вони будуть відправцьовані через паузу, тривалість якої може бути або фіксованим значенням, або розрахована через формульний розрахунок. Данна можливість дозволяє не тільки привести певний механізм в дію, але й вимкнути його після певної визначеної затримки. Наприклад, увімкнути обдув нагрівальних тенів на 220 секунд, потім вимкнути.

В рамках тригера можливо вказати виконання дій не тільки по факту виникнення (активації) певних порогових діапазонів значень на портах (до 5 для «Імпульс 112.3»), але й вказати час, протягом якого пороговий діапазон значень на порту повинен буть активним перед спрацюванням тригеру. Наприклад, вхідні двері повинні бути відкритими не менше за 15 секунд, щоб тригер дав команду на вимкнення кондиціонера.

Реалізація в контролерах серії «Імпульс 112.4»

В контролерах лінійки «Імпульс 112.4» механізм тригерів набагато складніший. Тригер дозволяє згруповувати в умовах для спрацювання велику кількість різноманітних критеріїв по принципу "І/АБО" (AND/OR). У якості умов тригера можуть бути:

- по критеріях портів: поточні значення портів, номера порогових діапазонів значень на портах, статуси портів (Online/Offline);

- значення комірок пам'яти;

- результат формульного розрахунку;

- велике різноманіття внутрішніх змінних - різноманітних автоматично розраховуваних представлень поточного часу в циклі автоматизації (час початку циклу автоматизації можливо задавати окремо);

- фіксовані значення;

- номер генератора подій (дасть позитивний результат в якості умови в той момент, коли сигнал будет в верхній фазі генерації);

- інформація системи контролю і управлінням доступом (PCA) в наступних критеріях: номер картки доступу, номер групи користувача, номер зони доступу;

- прив'язка до календаря в числі вибору різних варіантів представлення поточного часу;

- статус спрацювання іншого тригера.

Тригер може відпрацьовувати циклічно або поодиноко із скидуванням.

У випадку циклічного режиму, тригер після спрацювання, запустить на виконання прив'язаний до нього список дій. Післе відпрацювання дій по списку, тригер буде очікувати, поки умови в ньому не співпадуть знову.

У випадку поодинокої роботи, післе спрацювання, тригер запустить на виконання прив'язанний до нього список команд, а післе закінчення виконання, буде очікувати на зкидання. Зкидання повинне відбуватись з будь-якого переліку виконуваних команд (в списку виконуваних команд є і така команда - зкинути тригер). Післе зкидування, він знов буде готовий до спрацювання. 

Профілі управління

Профіль управління  –  це засіб групування тригерів. Даний механізм надає можливість активовувати тригери в визначеній необхідній групі сценаріїв. Активація профіля управління може відбуватись вручну або за командою. Зручність використання профілів управління полягає в тому, що якщо тригери профільовані за призначенням (скажімо, по підсистемах, наприклад, опаленню), то автоматичну обробку для всієї підсистеми можливо увімкнути або вимкнути активацією чи деактивацією одного відповідного профілю управління.

КОНТАКТИ

  • Адреса: Україна, Київ 02660,
    вул. Червоноткацька 94
  • Email: office@xcs.com.ua
  • Веб-сайт: impulse112.com
    xcs.com.ua
  • Номер: +38 044 451 87 42